ODVOZ ODPADKOV

GRADBENI MATERIAL, KOSOVNI ODPADKI, LOČENO ZBRANI ODPADKI, MEŠANE SMETI

PREVOZ VEČ KONTEJNERJEV HKRATI

MOŽNOST ODVOZA S TEŽKO DOSTOPNIH MEST

NAJEM KONTEJNERJA

NAŠ VOZNI PARK SE NAHAJA V LOGATCU OB AVTOCESTI, ZATO SMO HITRO ODZIVNI ZA CELOTNO SLOVENIJO